Страници

Откриване на учебната година

Откриване на учебната година
Откриването на учебната 2023/2024 година ще започне в 8:30 часа на 15.09.2023 г. с издигане на националният флаг, под звуците на химна на Република България и посрещане на училищното знаме в двора на училището. На тържеството ще присъстват учениците от VIII клас и XII клас. Те трябва да бъдат в двора на гимназията в 8:20 часа, облечени в официално униформено облекло.
За учениците от другите класове учебната година ще бъде открита при спазване на следния график:
  1. Учениците от IX клас , X клас и XI клас да бъдат в двора на гимназията в 10:30 ч.