Страници

Работно време на комисията по записване на приетите кандидати

Работно време на комисията по записване на приетите кандидати
Работно време на комисията по записване на приетите кандидати на II етап на класиране:
1.    На 20.07.2023 г.  от 8.00 до 18.00 часа
2.    На 21.07.2023 г.  от 8.00 до 18.00 часа
3.    На 24.07.2023 г.  от 8.00 до 18.00 часа
В кабинет 105 – вход от двора на училището.