Страници

Благотворителна кампания за застрашени видове

Благотворителна кампания за застрашени видове
На 30 юни 2023 г. училищния двор се превърна в импровизирана площадка за открит урок на организация „Зелени Балкани“. Повод за гостуването бе ученическа дарителска кампания, организирана за опазване на вид сокол – белошипата ветрушка (Falco naumanni). Видът е изчезнал в дивата природа на България и Спасителен център за диви животни – Стара Загора отглежда родителско ято, като поетапно пуска на свобода птици за възстановяване на тяхната популация.
Представители на „Зелени Балкани“ представиха пред 10г и 9а клас информация за застрашените животински видове в България и начините за тяхното опазване. Учениците имаха възможност да си направят снимка с живи представители на фауната, а интервюта  бяха отразени в новинарския блок на ТВ Стара Загора.
Кампанията е организирана от Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ и „Зелени Балкани“, с посредничеството на г-н Илиев, старши учител по ИТ, заедно с доброволците Моника Милкова и Полина Ганева от 9 а клас, които събраха средства за програмата от ученици от 8-11 клас. Дарителската инициатива е замислена като част от списание Поколение Z – спечелен проект, който предстои да бъде реализиран, показвайки как заедно можем да променим света.
За помощта в това благородно дело училището получи сертификат за доброволческа активност.

Статия в „Зелени Балкани“ // 30.06.2023 г.