Страници

X Международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности“

X Международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности“
Синдикатът на българските учители, под патронажа на Министерството на образованието и науката, в партньорство с Фондация „Устойчиво развитие за България“, за десети пореден път организира Международен конкурс за учители, педагогически специалисти, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност (занимания по интереси) – с деца и ученици.
За втора поредна година Владимир Илиев, старши учител по ИТ в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, гр. Стара Загора попадна в селекцията на 10-те най-добри практики сред 200 заявки на педагози. През август в к.к. Албена той защити Проекта „Хермес“, който издава списанието отличено за най-доброто ученическо издание в България и на двата включени в Националния календар на МОН национални конкурса по журналистика – „Гео Милев“ и „Григор Попов“. Г-н Илиев бе отличен с трета награда в категорията „Извънкласни дейности – I-XII клас“.

X Международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2023 г.“ бе на тема: „Единство на образователния и възпитателния процес за формиране на хуманна ценностна система и подкрепяща среда“.