Страници

Представителна изява по Еразъм+

Представителна изява по Еразъм+
На 13.10.2023 г. в зала „Слави Абанозов“ в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, гр. Стара Загора се проведе представителна изява, която е част от отчетния период по проект „На-добрите социални медии и уеб решения за Вашата класна стая“ по програма „Еразъм+“, дейност К2; 2021-EM-ERA+-2023-2-BG01-KA122-SCH-000100170-BG/03.
Участниците по проекта са седем учители от Търговска гимназия– г-жа Снежана Танева Snejana Taneva– директор на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, г-жа Десислава Яръкова Десислава Яръкова- Ангелова – заместник-директор, г-жа Катя Дойчева Katja Doicheva– старши учител по немски език, г-жа Златка Тодорова Zlatka Todorova– старши учител по английски език, г-жа Здравка Георгиева – старши учител по английски език, г-н Давид Наков Давид Наков – старши учител по български език и литература и г-жа Златияна Желева Златияна Желева– учител по български език и литература.
Чрез интересна и задълбочена презентация участниците споделиха своя опит, определиха участието си в проекта като ползотворно, полезно и много интересно и отговориха на всички възникнали въпроси.
Гости на събитието бяха представители на Община Стара Загора, Търговско промишлена палата, Агенция по заетостта, АРИР Стара Загора, Застрахователна компания „Евроинс“, БНР - Радио Стара Загора, Национална бизнес поща, директори на професионални гимназии от Стара Загора и Казанлък, учители по професионална подготовка, чужди езици и информационни технологии.
Повече в звуковия файл на БНР - Радио Стара Загора.