Страници

Покана за родителска среща

🔔 Покана за родителска среща
Уважаеми родители,

Родителските срещи за  VIII а, б, в, г клас,  IX а, б, в, г клас,   X а, б, в, г клас,  XI а, б, в, г клас и  XII а, б, в, г клас, през месец декември ще се проведат на 12.12.2023 г. (вторник) от 17:30 ч. График със стаите, в които ще се проведат родителските срещи на съответните класове, ще  бъде поставен на входа на училището.

Очакваме Ви!
Вашето присъствие е гаранция за успех!

С УВАЖЕНИЕ:
    СНЕЖАНА ТАНЕВА
    ДИРЕКТОР НА
    ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ „КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСКИ“
    ГР. СТАРА ЗАГОРА