Страници

Международен ученически конкурс „Заедно в XXI век“, 2023 г.

Международен ученически конкурс „Заедно в XXI век“, 2023 г.
За втора поредна година Милица Милчева (X „г“ клас) е лауреат на Международния ученически конкурс „Заедно в XXI век“, 2023 г. Тя спечели в своята възрастова група първо място за проза. Отново за проза първо място получи и Моника Милкова (IX „а“ клас). На снимката: с директора на ТГ, г-жа Снежана Танева.
Учениците са подготвени в клуб „Интерактивна мултимедия“ с р-л г-н Владимир Илиев, старши учител по ИТ в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ – Стара Загора. Той е и сред наградените педагози – консултанти, научни ръководители.

Конкурсът има за цел да стимулира интереса на учениците за запознаване с историята и бъдещето на международното сътрудничество, да формира в подрастващото поколение чувство на приятелство между народите и стремежа за мир.

Моника Милкова получи и поощрителна награда за проза на VII Национален конкурс с международно участие „Сторих го за Отечеството“ – Шумен, посветен на 150 години от гибелта на Васил Левски.

Конкурсът е включен в в Календара на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2022/2023 година. Организира се ежегодно от Фондация „Устойчиво  развитие за България“ и Организационен комитет с участието на Синдиката на българските учители, Националния дворец на децата, Съюза на българските писатели и Съюза на българските журналисти, с подкрепата на Министерството на образованието и науката.