Страници

Сертификат от природозащитна организация „Зелени Балкани“

Сертификат от природозащитна организация „Зелени Балкани“
Във връзка със списването на младежко списание „Поколение Z“, ученици от Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, гр. Стара Загора организираха благотворителна кампания, посветена на опазването на белошипата ветрушка в България (изчезнал вид сокол), за което гимназията получи Свидетелство с благодарност от природозащитна организация „Зелени Балкани“.