Страници

Покана за родителска среща

Покана за родителска среща
Уважаеми родители,

На 19.03.2024 г. /вторник/ от 17:30 ч. ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от XII клас при следния дневен ред:
  1. Обсъждане на организационни въпроси с класния ръководител;
  2. Среща с учителите, преподаващи в съответната паралелка.С УВАЖЕНИЕ:
        СНЕЖАНА ТАНЕВА
        ДИРЕКТОР НА
        ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ „КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСКИ“
        ГР. СТАРА ЗАГОРА