Страници

Ден на отворените врати

Ден на отворените врати
За пореден път най-старото професионално учебно заведение на територията на Старозагорски регион Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ проведе на 31  май 2024 г. Ден на отворените врати.
Екипи от учители и ученици предоставяха в презентационен кът информация относно приема в Търговска гимназия за новата 2024/2025 учебна година, изучаваните специалности и професии, извънкласните занимания на учениците, материално-техническата база и други, интересуващи родителите и учениците въпроси.
Учениците  изучаващи предмета „Работа  в учебно предприятие” бяха подготвили щандове и представяха  на родителите  и техните деца различните специалности, които се изучават в гимназията.