Страници

Промяна в учебния график

Промяна в учебния график
Уважаеми ученици,
Утре (30.03.2023 г.) учебните занятия ще се провеждат присъствено от 14:00 ч. с продължителност 30 минути. Учебните занятия ще се провеждат със следния график:
1. 14.00 - 14.30
2. 14.40 - 15.10
3. 15.20 - 15.50
4. 16.10 - 16.40
5. 16.50 - 17.20
6. 17.25 - 17.55
7. 18.00 - 18.30